De beschrijving van de diverse dozen :

 

Philips bracht in 1974 een nieuwe serie op de markt de EE2000 serie die volgde op de populaire EE1000 serie. Het was veel moderner, niet in de zin van de techniek, want die was voor het grote gedeelte overgenomen van de oude serie, maar wel het design. Voornamelijk de blauw plastic montage platen en schakelpaneel. De serie werd 2 jaar later uitgebreid met de EE2010 serie, die wel een modernere IC techniek had. Dit is wel de meest populaire serie geweest die ooit verkocht was tot 1983 en werd opgevolgd door de ABCD serie.

De serie kon heel eenvoudig gestart worden met de EE2040 (groen), iets uitgebreider EE2050 (rood), en voor de echte grote starters de EE2003 (licht blauw) die weer gelijk was aan de 2050,51 en 52 dozen.

Na deze uitbreiding kon ver gegaan worden in de richting van de oscilloscoop/TV dozen EE2007/08 of  2004/05/06 die voornamelijk audio en radio techniek behandelden.

 

EE2040

                      

De EE2040 is de eenvoudigste begindoos. Alle schakelingetjes worden op 1 montageplaat gebouwd.  Met enkele componenten zijn goede experimenten te doen en zijn leuke schakelingen te bouwen. waaronder een (regelbare) toongenerator, knipperlicht , Vloeistof pijlindicator enz. Diegene die met deze doos gestart zijn, maken al kennis met PNP transistor, si-diode, instelpotmeter en druktoets. Deze komen in de EE2003 niet voor. In dat opzicht is deze doos een klein buiten beentje. 

De jonge experimenteerders konden met deze doos vanaf 8 jaar kennis maken met de elektronica.

De EE2040 bevat :

Transistoren PNP en NPN 2x
Diode 1x
Weerstanden 8x
Instel potentiometer 47k 1x
Condensatoren  2x
Lamp 3.8V + houder 1x
Druktoets 1x
Blankdraad 4m
Haar-& tonveren 25x
Cilinderveren 20x
Montageplaat 1x
Batterijklemmen 4x

 

 

EE2041    EE2050    EE2051   EE2052   EE2003

 

De EE2003 is de meest populaire doos geweest. De doos kan worden samengesteld uit de EE2040 + EE2041 = EE2050 Hieraan kan dan de EE2051 + EE2052 = EE2003 worden toegevoegd. De handleiding bevat een uitgebreid hoofdstuk over de basis van de elektronica met veel experimenten. De volgende hoofdstukken worden onderverdeeld in 6 deelgebieden met daarbij ook nog experimenten en uitleg.

  1. Elektro- akoestiek  (4 schakelingen)
  2. Telefoon- en telegraaf techniek  (6 schakelingen)
  3. Elektronische signaalapparaten (18 schakelingen)
  4. Meet- en regeltechniek (16 schakelingen)
  5. Radio ontvangtechniek (4 schakelingen)

Het is een doos die zeer geschikt is voor een beginnende elektronicus. 

 

EE2041 of  EE2050

  De BC238 transistor wit                 BF194 HF transistor

 

Bedienspaneel zoals deze opgebouwd is uit de EE2050 doos

 

De EE2050 of EE2040 + EE2041 is een mooie doos om te starten. Er wordt kennis gemakt met transistoren, weerstanden en condensatoren een LDR (light dependent resistor), potentiometer en een oortelefoon voor geluids weergave. Het tweede hoofdstuk van de  handleiding bevat een zeer goede beschrijving van de elektronicabeginselen met talrijke proeven. sommige kunnen echter pas uitgevoerd worden met de EE2004 doos. In het derde hoofdstuk worden de deelgebieden van de elektronica kort maar duidelijk behandeld. Waarna uiteenlopende eenvoudige schakelingen gebouw kunnen worden. Een versterker, morse oefentoestel, diverse knipperlichten,  en licht meet apparaten.

 

EE2051 

De EE2051 als opvolger van de EE2050 bevat een extra transistor BC238 diverse weerstanden en condensatoren en een luidspreker. De luidspreker, met een impedantie van 150ohm,  was niet de beste wat de geluids kwaliteit, maar wel de robuustheid. En dat was voor de jonge experimenteerders geen overbodige luxe. De schakelingen zijn wat uitgebreider dan die van de EE2050 en hebben vaak een akoestisch weergave.

      

Drie traps telefoon versterker  2.04                                   De luidspreker. 150Ω/1W 

 

De EE2051 en EE2052 zijn later samen gevoegd tot 1 doos de EE2051/52  en in de 3000 serie werden ze de EE3051 genoemd. Voor de EE2051 heeft dit gevolgen gehad voor de luidspreker. Was deze eerst 150ohm, deze is later 15ohm geworden. Hiervoor moest er dan wel een luidspreker transformator worden voorgezet.

 

EE2052  

 

 

De EE2052 is een hoogfrequent doos. De doos bevat een germanium diode OA95, een variabele condensator, smoorspoel en een MG antenne spoel. Met deze onderdelen zijn een aantal 'legendarische' ontvangers te bouwen. Een kristal, reflex MG en KG ontvanger en een FM ontvanger. De FM ontvanger of Ultra-korte golf (UKG) ontvanger staat hier onder afgebeeld. Het HF trapje  is van het type super-regnetive ontvanger. Uiterst gevoelig en dat is te merken ook, want er zijn nog FM zenders mee te ontvangen ook. Een nadeel is dat de ontvanger door zijn oscillaties nogal stoort en of de buren daar blij mee zijn?

 

De Middengolf spoel op de ferroxcubestaaf met de specificaties: 525μH en een weerstand van 2,3Ω.

 

 

 

 

De EE2051 en EE2052 zijn later samen gevoegd tot 1 doos de EE2051/52  en in de 3000 serie werden ze de EE3051 genoemd. Voor de EE2052 heeft dit alleen tot consequentie gehad dat de condensator van 22pF uit de doos verdwenen is. Deze had al in de EE2052 geen functie en is er waarschijnlijk in blijven zitten vanaf de 1000 serie 

De EE2003 bevat :

Onderdelen 2050 2051 2052 2003
Transistoren PNP en NPN 2x 1x 3x
Diode 1x 1x
Weerstanden 10x 11x 21x
potentiometer 10k met schakelaar. Knop, ring en moer  1x 1x
Condensatoren  5x 5x 5x 15x
Lamp 6.3V , houder + lampkapje 1x 1x
Druktoets voor schakelpaneel  1x 1x
LDR  (licht afhankelijke weerstand) 1x 1x
Variabele condensator + afstemknop 1x 1x
Smoorspoel 1x 1x
Middengolf antenne spoel + Ferroxcubestaaf 1x 1x
Oortelefoon 1x 1x
Luidspreker 1x 1x
Blankdraad / Ge-isoleerddraad 4m/4m - /4m - /4m 4m/8m
Haar-& tonveren 50x 25x 25x 75x
Cilinderveren 20x 20x
Montageplaat 2x 1x
Schakelpaneel  1x 1x
Batterijklemmen 4x 4x

 

 

EE2004

                        stuurtrafo in moderne uitvoering.

 Twee belangrijke componenten uit de EE1004 de stuurtrafo en PNP transistor.

Als we uitgespeeld waren met de EE2003 en die techniek onder de knie hadden dan was de EE2004 het logische vervolg op de EE2003. Deze doos bevat een PNP transistor (BC328) en een transformator. Twee belangrijke componenten uit de elektronica die nog gemist werden in de EE2003. Ze worden v.n.l. gebruikt in een versterker met toonregeling en laag frequent LC- oscillatoren. De LF versterker is nu volwassen geworden met een balanstrap, zie hieronder. De transformator speelt ook een belangrijke rol in een inductieve zender en ontvanger. De doos beging een grote verandering in zijn laatste dagen. De stuurtransformator, dat voorheen een groot exemplaar was en al in zijn voorgangers zat de EE1004, werd later vervangen door een kleiner exemplaar die we ook later weer tegen kwamen in de 6000 serie (D-doos). Daardoor werden een aantal schakeling flink aangepast.

Geluidsversterker met toonregeling.

 

EE2005

                                                            

Twee MF spoelen de 1e is de oude en zijn nieuwe opvolger.                                        Doos EE2005

De EE2005 is de logische opvolger van de EE2004. Het is een erg interessante doos die voornamelijk de Hoogfrequente elektronica behandeld. Om dit mogelijk te kunnen maken worden een extra BF494 transistor, MF spoelen en een dubbele variabele condensator geleverd. Er kunnen een aantal leuke ontvangers worden gebouwd. Uiteraard een Middengolf en langegolf ontvanger, maar daarnaast ook een 80m amateurband converter, visserijgolfsuper en kortegolf ontvanger. Verder nog een aantal test apparaten ook op het HF gebied. Ook deze doos is in zijn nadagen aangepast. De toch wat oude spoelen, die ook al aanwezig waren in de EE1005, werden vervangen door nieuwe moderne filters. Wat wel jammer was dat het aantal verschillende type ontvangers verdween. Het is met de nieuwe EE2005 alleen mogelijk Midden, lange en kortegolf ontvangers te bouwen. Anno 2003 is dit ook eigenlijk geen probleem meer, want op de langegolf, visserijband is vrijwel niets meer te ontvangen. 

De spoelen heb ik zelf eens nagemeten, want er zijn maar weinig gegevens over bekend. Alleen in de handleiding van de EE2004/05/06 vinden we het aantal windingen en zelfInducties. Deze Zelfinducties twijfel ik erg aan of dat wel klopt. De rode en witte spoel uit de EE2005 hebben een draaibare kern, waarmee de zelfinducties bij te veranderen zijn.

specificaties oscillator spoel Wit

  Winding T-4-1 Winding 4-1-5
aantal windingen 122 47
zelfinductie 245μH...400μH 15μH.....58μH
weerstand spoel 2,4 0,68

 

 

specificaties MF spoel rood.

  Winding T-1 Winding 3-A-5
aantal windingen 75 80
zelfinductie 94μH...238μH 121μH.....279μH
weerstand spoel 1,24 1,75

 

Langegolf spoel + specificaties

 

De schakelingen zelf zijn van goede kwaliteit. Een goede gevoeligheid en selectiviteit door deze super heterodyne ontvanger. Het heeft mij al heel wat luister uurtjes opgeleverd. Ik herinner mij nog een pop zender op de 1440Khz die uitzond vanuit Luxemburg. Een 1e RTL zender? Deze zal vast al niet meer uitzenden, want ook op de middengolf zijn er vele zenders verdwenen.

Kortegolf ontvanger  75m tot 30m.

 

EE2006

            NTC 130 ohm

Schakeling 7.02 is een van de leukste schakelingen. Een peil apparaat voor televisie toestellen. Dit is de opnemer. Helaas voor de opspoorders van de huidige LCD televisies, want hierbij zal het apparaat niet meer werken.

In vergelijking met de EE2005 vind ik de EE2006 wat tegenvallen. Voor diegene die niet begonnen zijn met de EE2040, krijgen ze voor het eerste een silicium diode, de BA217. Verder bevat de doos een NTC (temperatuur afhankelijke weerstand) een extra luidspreker en twee extra lampjes. Met de doos kunnen dan ook veel huis, tuin en keuken schakelingen gebouwd worden. Waarbij de NTC en lampjes vaak worden ingezet. In hoofdstuk 6 komt de digitaal techniek aan de orde.  In hoofdstuk 7 nog een paar leuke schakelingen, waarbij een peilapparaat voor televisie toestellen de leukste is.

Garage deur opener.

 

De EE2004/05/06 bevat :

Onderdelen 2004 2005 2006
Transistoren PNP en NPN 2x 1x
Diode 3x
Weerstanden 5x 3x 4x
Condensatoren  2x 9x 1x
Stuurtransformator
Lamp 6.3V , houder + lampkapje 2x
Instel potmeter 47k met verlengas en knop 1x
NTC  (Temperatuur afhankelijke weerstand) 1x
dubbele Variabele condensator + afstemknop  1x
Middenfrequent spoelen 3x
Langegolf antenne spoel + 2 rubberringen  1x
Omschakelaar 1x
Luidspreker 1x
Blankdraad / Ge-isoleerddraad -/4m - /4m
Haar-& tonveren 25x  25x
Cilinderveren 20x

 

EE2007

      

Metingen aan een AM- modulator                                                                           Inhoud doos EE2007 boven en EE2008 beneden

De EE2007 is wel de meest begeerde doos. De doos bevat een beeldbuis eenheid zodat vanaf nu de elektronica zichtbaar wordt. Samen met maar liefst 3 PNP transistoren (BC158), 6x  BC238, 6x diode, 31 weerstanden en vele condensatoren. kunnen diepgaande experimenten worden gedaan. Die veel verder gaan dan die uit de EE2003, waar deze doos ook een opvolger van is. Wordt in de EE2003 in principe alleen de gelijkpannings theorie behandeld, de wisselspannings theorie komt in de EE2007 uitvoerig aan bod. Net als het doormeten van onderdelen.  In hoofdstuk 2 wordt de beeldbuis eenheid geheel beschreven en de werking ervan.

De EE2007 is eigenlijk een EE1007 met schakelingen bedradingschema's die aangepast zijn voor de 2000 serie op twee plastic montageplaten.Er is ook geen Nederlandse handleiding, alleen een Duitstalige.

                                                                      

Open gemaakt Midden Frequent unit uit de EE2008 doos.          Opstelling van beeldbuis unit met sinus oscillator en afbuig generator.    

EE2008

                         

Op simpele wijze wordt zo de werking van een beeld overdragend systeem uitgelegd

De EE2008 is een uitbreidingsdoos op de EE2007 en richt zich op de televisie techniek. Bij hoofdstuk 9 uit de handleiding, wordt de televisie techniek besproken. Men begint bij de afbuiggeneratoren 50Hz en 15625Hz  en de synchronisatie daarvan. Na deze uitgebreide en duidelijke behandeling krijgen we het video signaal dat ontleed wordt. Ook de kanalenkiezer en middenfrequent units worden behandeld met daarbij ook het inwendige d.m.v. een schema.  Uiteindelijk worden dan een houten montageplaat, ter grote van 2 plastic montage platen, boven elkaar gebouwd. Waarop dan een volledige televisie ontvanger gebouwd kan worden.  Het spreekt voor zich dat met deze dozen veel te experimenteren is. Enige experimenten zijn dan ook uitgewerkt op de projecten pagina. Zie project 1.1.

Onderdelen 2007 2008
Transistoren PNP en NPN 9x 4x
Diode 6x 1x
Weerstanden 31x 23x
Condensatoren  19x 9x
Stuurtransformator 1x
Instel potmeter 47k  5x
VDR  (spannings afhankelijke weerstand) 1x
Beeldbuis eenheid,  kanalen kiezer,   MF unit,     5,5MHz bandfilter + geluidsdetector  1x 4x
Lijnoscilator spoel 1x
Batterijhouders 3x
Blankdraad / Ge-isoleerddraad 8/8m 8/8m
Haar-& tonveren 100x  100x
Cilinderveren 20x

 

 

 

                                                              SERIE  2001 

      EE2013   EE2010

 

         

EE2010 met de LM3900 op het gele plaatje                      

In het jaar 1977 aan werd een hele nieuwe serie toegevoegd aan de experimenteerdozen. Voorheen bestond deze alleen uit de dozen 2003 t/m 2008. Nu werd er een hele nieuwe serie toegevoegd, dat als basis doos EE2013 had. Werd met de EE2003, of soortgelijk, gestart dan was er de EE2010 als brugdoos naar deze nieuwe serie. Beide series bleven overigens naast elkaar bestaan. De EE2001 serie bevat een modernere elektronica techniek. Is bij de EE2000 serie alles nog met enkele transistoren (diskreet) opgebouwd, bij de EE2001 serie doen de IC's (intergrated circuits of chips) van zich spreken. Het centrale onderdeel is de op-amp. Het betreft hier een speciale Norton opamp 'LM3900' die wel een heel andere behandeling vraagt dan een standaard opamp als de UA741, TL081 enz. Ik denk dat voor deze opamp gekozen is omdat de opamp goed werkt bij een spanning van 4 tot 36V en een batterij spanning van 9V is dus perfect. Andere opamps hebben eigenlijk een spanning nodig van +/- 10V om goed te kunnen werken. Verder zijn de lampen vervangen door LED's en wordt gebruik gemaakt van een FET.

De indeling van hoofdstukken is ook wat anders geworden. De inleiding tot de elektronica is duidelijk minder uitgebreid dan de EE2000 serie. Voor de echte beginner was de EE2000 serie gemakkelijker te begrijpen. Echte uitdagende schakelingen zitten er niet bij, of het moet wel de enige ontvanger, een FM, ontvanger zijn die hieronder is afgebeeld. De ontvanger werkte, ondanks zijn eenvoud, toch nog goed.

Na deze basis doos zijn er een aantal interessante uitbreiding in 4 richtingen mogelijk de EE2014 t/m 2017. 

      

                   FM ontvanger 4.6.1         Schema en de schakeling opgebouwd

 

 

EE2014  Meettechniek

  EE2014      Basis schakeling EE2014 meter

De EE2014 behandelt de meettechniek. In deze doos zit een draaispoelmeter waar omheen enige tientallen schakelingen kunnen worden uitgevoerd waarmee aan allerlei natuurkundige grootheden, zoals  spanning, stroom, weerstand, licht, temperatuur etc, gemeten kan worden. Volgens de handleiding is het meetinstrument niet geheel lineair, dit is gedaan i.v.m. met wenselijke zeer stabiele uitvoering. Er  is daarom een rectificatie schema nodig. De bovenstaande schakeling wordt hierbij altijd als basis gebruikt. Met de potmeter R14 kunnen we de meter uitslag op nul instellen.

In de eerste hoofdstukken wordt een voltmeter opgebouwd op een aparte montage plaat. Dan volgen talrijke metingen aan weerstands netwerken, diodes, transistoren. Later wisselspanningen, laag en hoog doorlaat filters. Met recht kan gezegd worden dat de EE2014 is een zeer interessante doos is, want in de elektronica geldt altijd 'meten is weten' . En dus een doos die niet gemist kan worden.

Een thermometer

 

Transistoren PNP en NPN 1x Druktoets 1x
Diode 3x IC  LM3900 1x
Weerstanden 26x Blankdraad + geisoleerddraad 4m
Instel potentiometer 47k 2x Haar-& tonveren 50x
Condensatoren  8x Cilinderveren 20x
NTC 1x Montageplaat 1x
Meetinstrument op sokkel 1x Batterijklemmen 4x

                                                                                                                                                                                       

 

EE2015   Digitaal techniek

   EE2015 schakeling        Inhoud van de doos

De EE2015 behandeld de digitale electronica. Hier worden met 4 IC's uit de SN74xx serie en een 7-segments display  allerlei schakelingen opgebouwd. Er is hier gekozen voor een INVERTER (SN7405) , NOR-poort (SN7402), decade counter (SN7490) en een decoder (SN7447). De inleiding naar de digitale elektronica is goed en uitgebreid. De apparaten die uiteindelijk gebouwd kunnen worden zijn allemaal een beetje van het zelfde. 

IC's  4x
LED display 1x
Weerstanden 9x
Condensatoren  1x
LED 1x
Reed relais 1x
Blankdraad + geisoleerddraad  4m
Haar-& tonveren 25x
Cilinderveren 25x

 

EE2016 Ultrasoon techniek

                      Ultrasoon zender

Geluids frequenties boven de 20kHz noemen we ultrasoon geluid. In de EE2016 kristallen gebruikt met een frequentie van 36kHz. Na een uitgebreide introductie van dit ultrasoon geluid wordt nog een pagina geweid aan een flipflop met de LM3900.  Ook wordt net als bij de EE2015 het reed-relais uitgebreid behandeld. Dan volgen een 14 tal apparaten. Natuurlijk ontbreken de ultrasoon-morse ontvanger, ultrasoon alarm installatie enz niet. De leukste schakelingen zijn de 4.7.12 en 4.7.13 waarbij geluid (muziek e.d.) kan worden overgezonden met Ultrasoon geluid. Een van de grootste schakelingen van de EE-doos series is de FM-ontvanger met US afstandsbediening. We kunnen hiermee een FM radio afstemmen.

 

 

EE2017  Infra-rood techniek (IR)

  Inhoud van doos EE2017              IR zender

De EE2017 is nagenoeg gelijk aan de EE2016, maar het ultrasoon is vervangen door infra-rood licht. Licht met een langere golflengte dan het zichtbare licht en daarom voor ons oog niet gevoelig. Infra-rood techniek is morderner dan US techniek. De eerste TV afstandsbedieningen waren US afstandbedieningen en zijn later allemaal overgegaan op IR techniek.Ook hier vinden we een schakeling voor het overdragen van geluid met IR-licht. en ook de FM-radio met IR afstands bediening ontbreekt niet.

 

De EE3000 serie

De EE3000 serie heeft ook nog eens bestaan. Dit was de opvolger van de EE2000 serie. Het aantal dozen werd sterk terug gebracht en vereenvoudigd. De EE3050 was net als de EE2050 een begin doos. 

EE3051  =  EE2051 + EE2052

EE3004 =   EE2004/05/06

EE3020 moest een vervanging zijn voor de EE2007, maar is met alleen een TV modulator een stuk goedkoper, maar minder mooi dan de EE2007.

EE3060 is een buitenbeentje en gaat meer op de theorie in dan de electronica.  

EE3004

EE3020 EE3023 EE3060
EE3051 EE3003 EE3003
EE3050

De 3000 serie is geen lang leven gegunt. De serie is gestart in 1982 en is gestopt in 1984. In dat laatste jaar werd door Philips het experimenteerdozen overgedaan naar Schuco. Schuco produceerde onder licentie van Philips alleen de ABCD of 6000 serie door. De rest werd gestopt. Voor ge´nteresseerde in productie jaren, zie de site van Tor Gjerde  productiejaren.

 

  De ABCD of 6000 serie.

Deze serie is begin jaren 80 ontwikkeld eerst door Philips later overgenomen door Schuco medio 1984.  De serie werd nog met een aantal dozen uitgebreid en geproduceerd tot 1991. De dozen zijn nog leverbaar geweest tot ca 2001, waarna het geheel afgelopen is met de experimenteerdozen. De serie staat geheel op zichzelf  d.w.z. er zijn geen brugdozen als de EE2010 aanwezig, die de EE2000/01 serie verbinden naar deze serie. Toch zijn er duidelijk overeenkomsten en zijn er zelfs onderdelen die in beide series voorkomen. Ook type nummers worden door deze serie overgenomen. De serie is weer duidelijk een serie die duidelijk gebruik maakt van nieuwere technieken als de EE2001 serie. Zo worden er geen eindversterkers meer diskreet opgebouwd, maar direct op een printje met alle componenten, geleverd. De TBA820. De schakelingen zijn ook minder uitgebreid en simpeler dan de voorgaande series. 

De serie is in eerste instantie ontwikkeld en uitgebracht door Philips. Philips is ermee gestopt en later is dit over genomen door de Duitse firma Schuco. Schuco heeft de dozen uitgebreid met extra experimenten en sommige onderdelen. de generaties :

1. Philips
2. Schuco, gelijk aan #1
3. Schuco, Onderdelen toegevoegd, origineel boek en een klein uitbreidings boek
4. Schuco, Wat betreft componenten gelijk aan  #3, extra uitgebreide handleiding.

Ook heeft Schuco extra dozen aan de serie toegevoegd, zoals een glasvezel doos, regel en meet techniek dozen.

A6101

Inhoud van de A6101 doos           Schakeling 29  'Trappenhuislicht'

De A6101 doos is de meest simpele doos en komt wat betreft de 'zwaarte' overeen met de EE2040. De eerste beginselen van de elektronica worden de jonge beoefenaars bijgebracht. Het boek behandelt eerst 36 schakelingen van de bekende knipperlichten, in- en uitschakelvertragingen en een simpele rechtuit MG ontvanger. Bij het bouwen van deze schakelingen wordt niet ingegaan op het schema of elektronische achtergrond. Dit komt pas als laatste deel van het boek aan de orde. Na deze schakelingen volgt dan geleidelijk de uitleg van weerstanden en halfgeleiders. Spoelen en condensatoren komen niet aan de orde. Schuco gaat verder en voegt een extra onderdeel toe. Een z.g. weerstandsbaan waarmee een potentiometer kan worden nagebootst.  Verder wordt er meer dieper ingegaan op de schakeling en er worden schema's getoond.

Transistoren NPN 2x
LED  1x
Weerstanden 7x
Condensatoren  6x
MG spoel 1x
Diode 1x
Oortelefoon 1x
Drukschakelaar + contact 1x
Montageplaat 1x
Blankdraad + geisoleerddraad  4m
Klemveren 25x

                                                                                    

 

 

B6102

                

  Inhoud van de B6102 doos.                                          Open gemaakt bedienings paneel  B-doos

De B6102 doos is ongeveer gelijk aan de A6101 doos + uitbreidingsdoos AB6201 en komt, als basisdoos, overeen met de EE2013. Als basis dient voor deze doos een schakelpaneel met daarin een regelbare weerstand, druk- en omschakelaar en een luidspreker. Als eindversterker wordt hier een complete schakeling op print gebruikt met als eindversterker IC de TBA820. Ook in deze doos vinden we eerst de bekende knipperlichten, in- en uitschakelvertragingen zonder dat daarbij elektronische schema's worden getekend. Deze schema's komen achter in het boek aan de orde na eerst een uitgebreide uitleg van de werking van de componenten. Deze doos bevat een handleiding samen met de C6103 doos.

AB6201 B6102
Schakelpaneel met luidspreker en potmeter en montageplaat 1x 1x
Transistoren NPN 2x
Eindversterker IC module 1x 1x
Weerstanden 8x 15x
Condensatoren  6x 12x
LDR 1x 1x
Diode 1x
MG spoel 1x
Drukschakelaar + contact 1x
Blankdraad + geisoleerddraad  4m 4m
Klemveren 50x 75x

                                                                                                                               

       

      TBA820 schema uit het datasheet. De met een  rood  kruisje  aangegeven componenten zijn op de print aanwezig.

 

C6103

De C6102 doos

De C6103 doos is gelijk aan de B6102 + de BC6202 doos. De BC6202 is een doos die voornamelijk de infra-rood elektronica behandeld en in die zin gelijk is aan de EE2017. In feite kan met deze doos alleen een IR-zender gebouwd worden met een ontvanger. Met dit infra-rood zijn wel een tiental experimenten te doen. Ook wordt nog een NTC  temperatuur gevoelige weerstand toegevoegd, waarnee nog een aantal temperatuur experimenten te doen zijn. 

BC6202 C6103 BC6202 C6103
Schakelpaneel met luidspreker en potmeter en montageplaat 1x Diode 1x
Transistoren NPN 2x IR-diode + IR-ontvanger 1x 1x
Eindversterker IC module 1x MG spoel 1x
Weerstanden 15x Drukschakelaar + contact 1x
Condensatoren  12x Montageplaat 1x 1x
LDR 1x Blankdraad + geisoleerddraad  4m 4m
NTC 1x 1x Klemveren 25x 100x

 

 

D6104

        

Doos D  compleet                                                     Bedieningspaneel D-doos met  meetinstrument, extra omschakelaar, LED en potmeter

De grootste experimenteerdoos is wel de D6104. Het bevat alle voorgaande dozen. Er kunnen dan ook in totaal 330 experimenten gedaan worden. Aangezien deze doos ook de dozen A,AB,B,BC bevatten en in het voorgaande besproken zijn. Bespreek ik hier eigelijk de CD uitbreiding. Dit behandelt de meet techniek en is in die zin gelijk aan de EE2014. Metingen worden gedaan aan weerstanden, stroom en spanning in circuits met weestanden, spoelen , condensatoren en halfgeleiders. Dit echter alleen in een gelijkspannings circuit. Verder wordt er nog gemeten aan diverse multivibratoren. Ten slotte komt de OP-AMP 'de TL081' aan de orde, zonder al te diep in te gaan op deze materie. Een van de leukste schakelingen is de FM- ontvanger. De schakeling lijkt verrassend veel op die geproduceerd is in de EE2013  en daar werden aardige resultaten mee bereikt met zo'n superregnetieve ontvanger.

 

CD6203 D6104 CD6203 D6104
Schakelpaneel met luidspreker en potmeter en montageplaat 1x LDR 1x
Schakelpaneel met meetinstrument en potmeter en montageplaat 1x 1x NTC 1x
Transistoren NPN 2x IR-diode + IR-ontvanger 1x
Eindversterker IC module 1x MG spoel 1x
FET op-amp IC module 1x 1x Transformator groen 1x 1x
Weerstanden + 9 preciesie weerstanden 13x 29x Drukschakelaar + contact 1x
Condensatoren  2x 14x Montageplaat 1x
Klemveren 75x Blankdraad + geisoleerddraad  4m 8m

 

 

FM6301   FM/stereo 

  Een portable radio.      De TDA7000 in de schakeling.

Wat deze uitbreiding doet vermoeden, een stereo FM ontvanger, is niet correct. De doos behandelt de FM ontvanger en (stereo) geluidsschakelingen. De FM ontvanger is interessant, deze bestaat uit een single chip FM ontvanger de TDA7000. De complete schakeling ,die op een printje zit van 4 bij 4 gaatjes, bevat de gehele ontvanger. Voedingsspanning, Antenne signaal in en LF signaal uit. Op een andere ingang moet nog een spanning aangeboden worden voor de afstemming. Enigszins is dit beperkt. Men had nog andere pinnen naar buiten kunnen voeren, waardoor er nog vele experimenten hadden kunnen worden gedaan. Er wordt ook nog een extra luidspreker met behuizing geleverd, samen met de luidspreker uit de B6102 doos kan nu een stereo versterker gebouwd worden of een soort intercom.

 

Het schema van de Radio print met daarop de TDA7000

 

 

 

 

6302  Digitaal doos

           LED display aangesloten. 

Deze doos is een opvolger van de EE2015. De mogelijkheden zijn ook zeker uitgebreider. De doos bevat zowel een NOR als een NAND gate (deze laatste miste eigelijk in de EE2015) Deze IC's zijn van het type CMOS (CD4001 en CD4011) en werken dus prima op de 9V voedingsspanning. Ook kan de NOR of NAND met een schakelaartje makkelijk omgezet worden naar resp. een OR of AND.  Een echte multivibrator in de vorm van een oud bekend IC ,de NE555,  is ook op een plaatje toegevoegd. Op een ander plaatje zijn twee schakelaartjes geplaatst waarmee we met de hand een 1 of een 0 kunnen maken. Alles wordt duidelijk aangegeven door een LED op elk plaatje te plaatsen. Uiteindelijk kan een resultaat zichtbaar worden gemaakt op een Display module met twee 7-segments display's die aangestuurd worden door 2x CD4026.

De schakelingen die gebouwd kunnen worden zijn veelzijdig. Elektronische spelletjes, tijd, volt, lichtsterkte en frequentie meters. Verder diversen tellers. De uitleg van de digitale Elektronica komt in het tweede deel van de handleiding aan de orde en zeker compleet te noemen. Uiteraard komen hier de bekende testen met OR's, AND's, EXOR's aan de orde, maar ook RS-FLIP-FLOP's en diverse multivibratoren. Voor de Elektronica experimenteerders is dit dus zeker een doos die niet gemist kan worden.

Elektrisch schema van de display module.

 

 

 

6303  Glasvezeldoos 

De glasvezel uitbreidings doos is een doos die door de firma Schuco is toegevoed als extra uitbreidings doos en is dus nooit in een Philips vorm uitgevoerd. De stijl is echter wel geheel in lijn met de Philips dozen. De doos bevat eigenlijk niet zoveel onderdelen. De enige interessante onderdelen zijn de Glasvezel zender module, met opgebouwde microfoon, uiteraard een glasvezelkabel van 6 meter en een ontvangst module. Verder bevat de doos nog een montage plaat, 25 klemveren, een 6penlite batterij houder en 1 weerstand. In de handleiding wordt uitvoerig beschreven over het zenden en ontvangen via de glasvezel kabel. Met het verzenden van geluids signalen houden de meeste schakelingen en experimenten zich bezig.   

            

 

G6107  Meettechniekdoos

De meettechniek doos is een uitbreiding op een B-doos, maar is zover ik weet nooit los verkrijgbaar geweest, alleen in combinatie met deze B-doos. Ook is deze doos niet in een Philips uitvoering op de markt gebracht en dus alleen in een Schuco uitvoering. Aan de print en het boek lijkt het er wel op dat Philips ooit de bedoeling heeft gehad om een dergelijke doos uit te brengen. De doos is vergelijkbaar met de EE2014, ook worden hier op allerlei wijze metingen uitgevoerd. Om extra metingen te kunnen doen zijn een 4-tal sensoren toegevoegd. 

    - Geleidingstester  bestaande uit 2  geleiders 

    - Zuurgraad of PH  sensor  bestaande uit een koperen en zinken? geleider

    - Temperatuur sensor. Hiervoor wordt en gewone diode gebruikt. 

    - Microfoon module om geluidssterkte te meten

Op een print is een complete meet versterker opgezegd, waarmee we met dip-switches de gewenste versterking in kunnen stellen. Of wisselspanning of gelijkspanning kunnen met. Eventueel kan met een potmeter de 0 waarde ingesteld worden. Met de dip-switches kunnen we op deze mannier 8 versterkingswaarden instellen. Spanningen zijn dan te meten van 1mV,3mV,10mV,30mV,0.1V,0.3V,1V & 3V  Bij wisselspanning vervalt de 3 stap en zijn dus 4 instellingen mogelijk. Als versterker is de opamp CA081 gebruikt. Een opamp met FET ingangen en vormt een zeer lage belasting voor het te meten signaal.  Een erg interessante doos dus. 

 

 

PM2505 multimeter

     PM2505 multimeter         binnenwerk

De universeelmeter PM2505 maakt natuurlijk geen deel uit van de experimenteerdozen. Toch heb ik deze analoge meter in gebruik bij de experimenteerdozen. Want een goede meter is onontbeerlijk bij het experimenteren. De meettechniek dozen EE2014 en G6107 kan ook prima mee gemeten worden, maar om even snel naar wisselstroom, weerstand of gelijkstroom over te schakelen is er niet bij. Ik ben dus op zoek gegaan naar zo'n echte oude analoge Philips meter die we ooit op school gebruikten, want een hedendaagse super digitale meter met tientallen functies hoort niet bij dozen uit de jaren 70/80.

Deze meter behoorde tot de beste meters uit zijn tijd. Met een afwijking van maar 1,5% op de volle schaal. Een ingangsimpedantie van 10Mohm/75pF zijn ook hele mooie waarden. Vooral de stroommeting is zeer uitgebreid tot stromen van 1uA op volle schaal. D.W.Z. dat stromen van 10nA meetbaar zijn. Kom daar tegenwoordig nog maar eens mee met de huidige meters. Het binnenwerk is ook goed afgewerkt met een goed afscherming zie foto.

  

De schaal geeft duidelijk de gemeten waarde weer en het spiegeltje op de achterplaat om parallax(kijk) fouten te voorkomen. Speciaal bij deze meter is dat onderin een tweede kleine meter geplaatst is, die aangeeft of de meting positief of negatief is. Het in de hoek slaan van de meter bij negatieve waarden is er niet bij.

enige meet gegevens:

DC & AC voltage   0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 -30 -100 - 300 - 1000V  (DC 1,5% en AC 2,5% fout)

DC & AC stroom  1uA, 3uA, 10uA, 30uA, 100uA, 300uA, 1mA, 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 3A, 10A  (DC 1,5%  AC tot max 10kHz 3%)

weerstand   100, 300, 1k, 3k, 10k, 30k, 100k, 300k, 1M, 3M, 10M, 30M. (3%)

diodemeting, doormeting met buzzer.

 

De meter is opgebouwd rond een opamp type: OQ0051. Een heel apart IC'tje. Ik moet er heel voorzichtig mee zijn, want als deze defect is, is deze echt nergens meer te verkrijgen.

Ik vind de meter zo mooi dat hij een mooi plekje gekregen heeft op de experimenteer tafel.

 

 

Terug naar hoofdmenu.